Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X