Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 755


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào