Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 582


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Báo cáo hoạt động. Các con hãy chú ý lắng nghe, theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào