Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Chính tả: Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 552


Chào các con!
Bài học trước, cô giáo đã hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bàn tay cô giáo. Bài học này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Chính tả: Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào