Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Tập đọc: Người trí thức yêu nước (Tiếp theo)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 681


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Người trí thức yêu nước. Các con hãy chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào