Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 22: SÁNG TẠO

Tập đọc: Cái cầu

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Cái cầu. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X