Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 22: SÁNG TẠO

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ cùng các con đi học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi. Các con hãy chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X