Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 22: SÁNG TẠO

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này cô sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chiếc máy bơm. Các con có biết chiếc máy bơm đầu tiên do ai phát minh ra không? Chiếc máy bơm đầu tiên có hình dạng như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc đó, mời các con tham gia vào bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X