Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 22: SÁNG TẠO

Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X