Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 23: NGHỆ THUẬT

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X