Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 23: NGHỆ THUẬT

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng này cô giáo sẽ cùng với các con học bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (1)

X