Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 24: NGHỆ THUẬT

Chính tả: Nghe - viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 263

Chào các con!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học tập đạt hiệu quả quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào