Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 24: NGHỆ THUẬT

Chính tả: Nghe - viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học tập đạt hiệu quả quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X