Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 28: THỂ THAO

Chính tả: Nhớ - viết: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 251


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ - viết: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý lắng nghe và theo dõi cô giáo giảng bài để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào