Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết và Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 34: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng (Tiếp theo)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 358


Các con thân mến!
Các con có biết chú Cuội sống ở đâu không? Bài giảng này, các con sẽ cùng với cô Kiều Anh đi tìm hiểu về Sự tích chú Cuội cung trăng để biết chú Cuội sống ở đâu nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào