Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Câu 1 + 2
    • Câu 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Bài 05. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành.

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.141


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình bình hành. Chu vi, diện tích hình bình hành.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào