Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Câu 1 + 2
    • Câu 3 + 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Bài 05. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành.

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.156


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình bình hành. Chu vi, diện tích hình bình hành.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào