Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 11. Luyện tập chung về các phép toán của phân số.

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố kiến thức về phân số và các phép toán với phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Thực hiện phép tính
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
 • Dạng 2: Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Dạng 3: Bài toán có lời văn
  • Ví dụ 1: Tìm phân số của một số
  • Ví dụ 2: Tìm phân số của một số
  • Ví dụ 3: Tìm một số khi biết số phần của số đó
X