Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Công suất định mức của các thiết bị điện
  • Công thức tính công suất điện
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC

Bài 11: Công suất điện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 553

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Công suất điện
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào