Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo của mắt
  • So sánh mắt và máy ảnh
  • Sự điều tiết của mắt
  • Điểm cực cận và điểm cực viễn
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. QUANG HỌC

Bài 8: Mắt

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 321

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Mắt
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào