Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Chữa bài tập
  • Âm to, âm nhỏ, biên độ dao động
  • Âm to, âm nhỏ, biên độ dao động (tiếp)
  • Độ to của một số âm
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Âm học

Bài 3. Độ to của âm

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 844

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Độ to của âm
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào