Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Chữa bài tập
  • Nhận biết tiếng ồn
  • Tìm hiểu biện pháp chống tiếng ồn
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Âm học

Bài 6: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 773

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Chống ô nhiễm tiếng ồn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào