Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 4. Communication

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.362

Chưa có thông báo nào