Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại bài cũ + giới thiệu bài sự sôi
  • I. Thí nghiệm về sự sôi
    • 1) Tiến hành thí nghiệm
    • 2) Vẽ đường biểu diễn
    • 3) Tổng kết
  • II. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC

Bài 7. Sự sôi

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.628

Chưa có thông báo nào