Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại bài cũ + giới thiệu bài mới
  • I. Thí nghiệm
  • II. Định luật về công
  • III. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 13: Định luật về công

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.230

Chưa có thông báo nào