Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa
  • Văn học hình thành hai bộ phận
  • Văn học phát triển
  • Thành tựu chủ yếu của VHVN
    • Về nội dung, tư tưởng
    • Về hình thức thể loại và ngôn ngữ văn học
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 19: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 299

Chưa có thông báo nào