Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Hiện trạng đất nước và khẳng định nước ta chưa có lí luận xã hội
  • So sánh lí luận xã hội
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 23: Về luận lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luận lí Đông Tây)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 9


Về luân lí xã hội ở nước ta là một đoạn trích trong phần ba của bài Đạo đức và luân lí Đông Tây (gồm năm phần chính, kể cả nhập đề và kết luận), được Phan Châu Trinh diễn thuyết vào đêm 19-11-1925. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng để hiểu được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Chu Trinh cũng như nghệ thuật viết văn chính luận, các em nhé!

Chưa có thông báo nào