Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Các phương tiện diễn đạt
  • Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận
Bài 27: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) sẽ được mở vào ngày 15/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 27: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 58

Chưa có thông báo nào