Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Các phương tiện diễn đạt
  • Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 27: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào