Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • 1) Ôn lại kiến thức bài trước
  • 2) Điều kiện để vật nổi, vật chìm
  • 3) Câu C6
  • 4) Độ lớn lực đẩy acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chát lỏng
  • 5) Câu C7 - C8
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 11: Sự nổi

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 989

Chưa có thông báo nào