Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • So sánh hai phân số dựa vào mẫu số
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • So sánh hai phân số dựa và tử số
  • Phương pháp
  • Ví dụ minh họa
 • So sánh phân số sử dụng phần bù
 • So sánh phân số sử dụng phần thừa
 • So sánh phân số sử dụng số trung gian
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 02. So sánh hai phân số.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.143


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: So sánh hai phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào