Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Loại 1: Tìm số tuổi của hai người khi biết hiệu số tuổi
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Loại 2: Tìm số tuổi của hai người khi biết tổng và tỉ số tuổi
 • Loại 3: Tìm số tuổi của hai người khi biết tổng và hiệu số tuổi
 • Loại 4: Tìm số tuổi của hai người khi biết tỉ số tuổi ở thời điểm khác nhau
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐIỂN HÌNH.

Bài 02. Bài toán tính tuổi.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.089


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán tính tuổi.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào