Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 3
    • Bài 4 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

BỘ PHẬN PHỤ TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI VÌ SAO, ĐỂ LÀM GÌ, BẰNG GÌ

Bài 02: Bộ phận phụ trả lời cho câu hỏi để làm gì

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 168


Có cấu trúc bài giảng tương tự với bài trước, bài Bộ phận phụ trả lời cho câu hỏi để làm gì gồm kiến thức về lý thuyết và phần luyện tập - chữa chi tiết các bài trong phiếu bài tập. Các em theo dõi phần lý thuyết, sau đó làm bài trong phiếu rồi xem đáp án ở bài giảng nhé! Chúc các em học tập tốt.

Chưa có thông báo nào