Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập tự luận - Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 1. Đo độ dài (tiếp)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.164


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên tiếp tục cung cấp, giới thiệu kiến thức về Đo độ dài.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.


Chưa có thông báo nào