Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về lực kế
  • Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng
  • Câu 1, 2
  • Câu 3 -> 6
  • Bai 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 8: Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 608

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 8: Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào