Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về ròng rọc
  • Tác dụng của ròng rọc
  • Mở rộng
  • Câu 1 -> 7
  • Bài 1, 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 13. Ròng rọc

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 565

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 13. Ròng rọc
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt. 

Chưa có thông báo nào