Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 4) Điều chế muối
  • 5) Nhận biết muối
  • 6) Một số ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 4.2. Kiến thức nền tảng về muối (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 855

Chưa có thông báo nào