Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tính chất vật lí + hóa học chung của phi kim
  • 2) Tính chất vật lí + hóa học của phi kim quan trọng: Clo
  • 3) Điều chế
  • 4) Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 6. Hệ thống kiến thức nền tảng về phi kim

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 690

Chưa có thông báo nào