Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập minh họa (tiếp)
    • Bài 5
    • Bài 6
    • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 2.2. Bài tập về dãy chuyển đổi hóa học (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.337

Chưa có thông báo nào