Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II) Dạng 2: Xác định CTHH dựa trên phản ứng hóa học
    • 1) Phương pháp + Bài 1 + Bài 2
    • Bài 3 + Bài 4
    • Bài 5
    • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 5.2. Bài tập nâng cao về xác định CTHH (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 820

Chưa có thông báo nào