Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 2. Personal Information (Language Points - Part 2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 290


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức ngữ pháp sẽ học trong Unit 2. Personal Information.
- Giới thiệu các mẫu câu, cấu trúc câu liên quan đến kiến thức ngữ pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào