PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Đường tròn hỗn hợp đa điểm - Tổng quát
 • Đường tròn hỗn hợp đa điểm - Cùng 1 vật dao động
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Đường tròn hỗn hợp đa trục - Tổng quát
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Tổng kết bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 09. Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 9.359

Chưa có thông báo nào