PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Đường tròn hỗn hợp đa điểm - Tổng quát
 • Đường tròn hỗn hợp đa điểm - Cùng 1 vật dao động
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Đường tròn hỗn hợp đa trục - Tổng quát
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Tổng kết bài học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 09. Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa (U85)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 6.463

Chưa có thông báo nào