PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sự tắt dần dao động do ma sát - Ma sát nghỉ và ma sát trượt
  • Vị trí dừng lại lần đầu tiên
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tốc độ cực đại
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 26. Sự tắt dần dao động do ma sát (U90+)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.619

Chưa có thông báo nào