PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sự tắt dần dao động do ma sát - Ma sát nghỉ và ma sát trượt
  • Vị trí dừng lại lần đầu tiên
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tốc độ cực đại
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 26. Sự tắt dần dao động do ma sát (U90+)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.832

Chưa có thông báo nào