PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Hiện tượng sóng cơ học
 • Môi trường truyền sóng cơ học
 • Phân loại sóng cơ học
 • Quá trình truyền sóng
 • Đặc trưng của sóng cơ học
 • Ví dụ 1
 • Phương trình sóng
  • Dạng phương trình
  • Đặc điểm
  • Ví dụ 2
  • Dao động trên phương truyền sóng
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 01. Đại cương về sóng cơ học (U70)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 9.457

Chưa có thông báo nào