PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Hiện tượng sóng cơ học
 • Môi trường truyền sóng cơ học
 • Phân loại sóng cơ học
 • Quá trình truyền sóng
 • Đặc trưng của sóng cơ học
 • Ví dụ 1
 • Phương trình sóng
  • Dạng phương trình
  • Đặc điểm
  • Ví dụ 2
  • Dao động trên phương truyền sóng
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 01. Đại cương về sóng cơ học (U70)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 14.535

Chưa có thông báo nào