PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dùng số phức giải toán điện xoay chiều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Chú ý
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 08. Dùng Số Phức để giải toán điện xoay chiều (U70)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 4.655

Chưa có thông báo nào