PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Xác định yếu tố thời gian bằng phương pháp chuyển động tròn đều
  • Biểu diễn chuyển động tròn đều
  • Xác định thời điểm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Xác định khoảng thời gian
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 03. Xác định yếu tố Thời Gian bằng chuyển động tròn đều (U70)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.871

Chưa có thông báo nào