PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Xác định yếu tố thời gian bằng phương pháp chuyển động tròn đều
  • Biểu diễn chuyển động tròn đều
  • Xác định thời điểm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Xác định khoảng thời gian
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 03. Xác định yếu tố Thời Gian bằng chuyển động tròn đều (U70)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3.009

Chưa có thông báo nào