PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện lượng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tính số lượt êlêctrôn
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 05. Điện lượng di chuyển trong dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.458

Chưa có thông báo nào