PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển hóa trong thời gian
  • Ví dụ 1
  • Chuyển hóa trong không gian điện từ - 1
  • Chuyển hóa trong không gian điện từ - 2
  • Ví dụ 2
  • Mối liên hệ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 07. Sự chuyển hóa giữa NL điện trường và NL từ trường (U70)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.444

Chưa có thông báo nào