PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển hóa trong thời gian
  • Ví dụ 1
  • Chuyển hóa trong không gian điện từ - 1
  • Chuyển hóa trong không gian điện từ - 2
  • Ví dụ 2
  • Mối liên hệ giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 07. Sự chuyển hóa giữa NL điện trường và NL từ trường (U70)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.735

Chưa có thông báo nào