PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện từ trường cảm ứng
  • Sóng điện từ
    • Mạch LC và điện trường biến thiên điều hòa, sự tạo thành sóng điện từ
    • Đặc điểm sóng điện từ
    • Năng lượng và cường độ
  • Truyền thông tin bằng sóng điện từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 10. Sóng điện từ và Ứng dụng (U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.965

Chưa có thông báo nào