PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện từ trường cảm ứng
  • Sóng điện từ
    • Mạch LC và điện trường biến thiên điều hòa, sự tạo thành sóng điện từ
    • Đặc điểm sóng điện từ
    • Năng lượng và cường độ
  • Truyền thông tin bằng sóng điện từ
Bài 10. Sóng điện từ và Ứng dụng (U70) sẽ được mở vào ngày 04/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 10. Sóng điện từ và Ứng dụng (U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.896

Chưa có thông báo nào