PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm về giao thoa hệ vân Young
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 04. Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.842

Chưa có thông báo nào