PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 04. Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào