PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm về giao thoa hệ vân Young
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 04. Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young (U85)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4.936

Chưa có thông báo nào