PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm phát quang
 • Quang phát quang
  • Khái niệm
  • Phân loại
  • Đèn huỳnh quang
  • Chất dạ quang
  • Tính chất
  • Ví dụ 1
 • Phát quang laser
  • Khái niệm
  • Đặc điểm tia laser
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 11. Hiện tượng Quang phát quang (U70)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.123

Chưa có thông báo nào