PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện trở của vật dẫn
  • Mạch điện chứa điện trở
    • Điện trở
    • Phương trình mạch
    • Đoạn mạch bất kì
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 03. Mạch điện không đổi chứa điện trở (U85)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.185

Chưa có thông báo nào