PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Máy phát xoay chiều ba pha
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Mắc nguồn ba pha hình sao
  • Mắc nguồn ba pha hình tam giác
  • Dòng điện xoay chiều ba pha
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 18. Máy phát ba pha và Dòng điện ba pha (U85)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.219

Chưa có thông báo nào