HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Thế nào là so sánh?
  • Hình thức của so sánh hơn và hơn nhất
  • Luyện tập
  • So sáng ngang bằng và so sánh kém
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 9. So sánh

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.514

Chưa có thông báo nào