HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Thế nào là so sánh?
  • Hình thức của so sánh hơn và hơn nhất
  • Luyện tập
  • So sáng ngang bằng và so sánh kém
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 9. So sánh

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.795

Chưa có thông báo nào